Można już pobrać pierwszy pakiet e-podręczników

Całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych e-podręczniki są już dostępne na stronie www.epodreczniki.pl. Kolejne pojawiają się na stronie każdego dnia. Komplet e-podręczników będzie udostępniony do 15 listopada.
W pierwszej kolejności zostały oddane do konsultacji podręczniki otwierające etapy edukacyjne: do 1 i 4 klasy szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum i 1 klasy ponadgimnazjalnej. Matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka i zajęcia komputerowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa.
Pierwsza partia podręczników zawiera ponad 13 tysięcy obiektów interaktywnych, ok. 4 tysięcy filmów, ponad 25 tysięcy ilustracji i ponad 1700 pozalekcyjnych zasobów dodatkowych.
Docelowo na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
W sumie zamieszczonych będzie blisko 4000 lekcji i zajęć, w tym ok. 1000 lekcji z matematyki, ok. 200 lekcji z informatyki, ok. 790 lekcji z przedmiotów przyrodniczych, ok. 1250 lekcji z przedmiotów humanistycznych oraz 495 zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.
E-podręczniki nie tylko przekazują wiedzę, ale również kształtują kompetencje cyfrowe, czytelnicze i medialne. Uczą programowania. Wykorzystują naturalną skłonność dzieci i młodzieży do wspólnej pracy i zabawy, fascynację nowymi technologiami i światem Internetu.

 

Comments are closed.