Młody Strażnik Parku 2018

W środę, 5 grudnia w siedzibie Parku w Żytkiejmach odbyła się XIV edycja konkursu wiedzy Młody Strażnik Parku 2018 „Chronimy płazy” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Organizatorem konkursu był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:

  •           Szkołę Podstawową w Boćwince (opiekun: Beata Zajkowska)
  • ­          Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekun: Beata Staśkiewicz),
  • ­          Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekun: Beata Staśkiewicz),
  • ­          Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekun: Danuta Boguska),
  • ­          Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekun: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska),
  • ­          Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi (opiekun: Iwona Malinowska-Januszkiewicz),
  • ­          Szkołę Podstawową nr 5 w Gołdapi (opiekun: Marta Dębowska)
  • ­          Szkołę Podstawową w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski)
  • ­          Szkołę Podstawową w Lisach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekun: Irena Hukowicz),
  • ­          Szkołę Podstawową w Żytkiejmach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekun: Anna Krygier).

Konkurs prowadzony był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę o przyrodzie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jej ochronie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki płazów. Po przeprowadzeniu 4 konkurencji wyłoniono sześciu finalistów, którzy przystąpili do konkurencji finałowej. W wyniku jej przeprowadzenia trzej uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznaki „Młodego Strażnika Parku 2018”. Pozostałym trzem finalistom przyznano kolejne miejsca w konkursie.  

Laureaci konkursu

I miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2018
Adam Twardowski z klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi – 38 pkt. (na 40 pkt. możliwych do uzyskania)

II miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2018
Katarzyna Wasilewska z klasy Va Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi – 35 pkt.

III miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2018

Rafał Karwel z klasy VI Szkoły Podstawowej w Galwieciach – 32 pkt.

IV miejsce
Kacper Lutyński z klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi – 31 pkt.

V miejsca ex aequo:
Hanna Talipska z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi – 30 pkt.

Anna Świtaj z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi – 30 pkt.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy, bo poziom konkursu daleko wykraczał poza program nauczania w szkole. Bardzo dziękujemy także nauczycielom za poświęcony czas oraz wkład pracy.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz publikacje o płazach przekazane przez Suwalski Park Krajobrazowy. Nauczyciele otrzymali pisemne podziękowania oraz materiały dydaktyczne na temat płazów. 

Kolejna edycja konkursu „Młody Strażnik Parku” już za rok. Zapraszamy do udziału!

Comments are closed.