Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje

Szanowni Państwo, w związku z likwidacją Agencji Nieruchomości Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i utworzenia w ich miejsce KOWR trwa obecnie proces reorganizacji, który powinien zakończyć się do dnia 31.12.2017 r. Proces reorganizacji obejmuje m.in. określenie wysokości posiadanych środków finansowych na 2018 r., w tym ilości środków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zasad finansowania prac melioracyjnych.
Z tego względu Oddział Terenowy w Olsztynie do końca bieżącego roku nie dysponuje formalnymi możliwościami finansowania realizacji robot melioracyjnych na niezagospodarowanych (niewydzierżawionych) gruntach pozostających
we władaniu Krajowego Wsparcia Rolnictwa.

Jednocześnie informujemy, ze sposób realizacji robot melioracyjnych na wydzierżawionych gruntach KOWR pozostaje bez zmian. Obowiązek wykonania prac spoczywa na dzierżawcy.

Comments are closed.