KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.”
Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 18 września 2015 r. (piątek) o godz. 17:00 na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali nr 2, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap. Jednocześnie uwagi i opinie można zgłaszać do 16 września 2015 r. do godziny 12: 00 na wypełnionym formularzu osobiście dostarczając uwagi na piśmie do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi lub mailem na adres: promocja@powiatgoldap.pl .

org_kons_projekt_program_wspolpracy_powiat_na_2016

Formularz_do_zgloszenia_uwag_przez_organizacje_pozarzad

Protokół ze spotkania w sprawie konsultacji społecznych Powiatu

 

Comments are closed.