KONKURS „DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU FUNDRAISINGU”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą kampanię fundraisingową, która była realizowana na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w okresie 01 stycznia 2022 – 30 września 2023 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych.

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, a także:

a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw,

b) promocja aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych,

c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,

d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2023r. o godz. 15.30.

Więcej informacji: Konkurs II edycja „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” Wielkie Jeziora Mazurskie” (mazurylgr.pl)

 

 

 

Comments are closed.