Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Sekcji Emerytów i Rencistów w Gołdapi

Na zaproszenie Prezesa ZNP Oddziału Gołdap Pani Grażyny Iber starosta Marzanna Wardziejewska wzięła dziś udział w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Sekcji Emerytów i Rencistów w Gołdapi. Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Mandatowej, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przeprowadzono wybory nowych władz Zarządu.

Comments are closed.