Kolejne spotkanie w sprawie gołdapskiego szpitala

Dziś odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez starostę Marzannę Wardziejewską, którego tematem była trudna sytuacja Oddziału Pediatrycznego w gołdapskim szpitalu oraz możliwość współpracy samorządów w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego.

W spotkaniu uczestniczyli radni gminni, burmistrz Gołdapi, radni powiatowi, Zarząd Powiatu oraz wiceprezes spółki GoldMedica wraz  z główną księgową.

Rozmawiano o tym, jak można pomóc szpitalowi w tej chwili – jakie podjąć działania natychmiast, nie czekając na rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia. Okazuje się, że najpilniejszym działaniem jest pomoc finansowa, by można było spłacić aktualne zobowiązania i uzyskać płynność finansową. Propozycja starosty, by Gmina Gołdap została współudziałowcem spółki i tą drogą  wspomogła szpital finansowo, nie spotkała się z przychylnością pana burmistrza. Burmistrz Gołdapi nie zadeklarował też żadnej innej formy pomocy. Stwierdził wprost, iż współpraca z Zarządem Powiatu jest niemożliwa. Mimo braku chęci współpracy ze strony burmistrza, starosta wyraziła nadzieję, iż zarówno radni miejscy jak i powiatowi pochylą się nad tematem i wspólnie, ponad podziałami, wypracują rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich mieszkańców. Szpital bowiem nie jest ani starosty, ani zarządu. Szpital jest nas wszystkich i dla nas wszystkich. 

O następnych działaniach będziemy Państwa informować.

Fotografia przedstawia ludzi siedzących na spotkaniu.
Fotografia przedstawia ludzi siedzących na spotkaniu.
Fotografia przedstawia ludzi siedzących na spotkaniu.
Fotografia przedstawia ludzi siedzących na spotkaniu.

Comments are closed.