Kolejne spotkanie w sprawie gołdapskiego szpitala

Dziś odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez starostę Marzannę Wardziejewską, którego tematem była trudna sytuacja Oddziału Pediatrycznego w gołdapskim szpitalu oraz możliwość współpracy samorządów w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego.

W spotkaniu uczestniczyli radni gminni, burmistrz Gołdapi, radni powiatowi, Zarząd Powiatu oraz wiceprezes spółki GoldMedica wraz  z główną księgową.

Rozmawiano o tym, jak można pomóc szpitalowi w tej chwili – jakie podjąć działania natychmiast, nie czekając na rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia. Okazuje się, że najpilniejszym działaniem jest pomoc finansowa, by można było spłacić aktualne zobowiązania i uzyskać płynność finansową. Propozycja starosty, by Gmina Gołdap została współudziałowcem spółki i tą drogą  wspomogła szpital finansowo, nie spotkała się z przychylnością pana burmistrza. Burmistrz Gołdapi nie zadeklarował też żadnej innej formy pomocy. Stwierdził wprost, iż współpraca z Zarządem Powiatu jest niemożliwa. Mimo braku chęci współpracy ze strony burmistrza, starosta wyraziła nadzieję, iż zarówno radni miejscy jak i powiatowi pochylą się nad tematem i wspólnie, ponad podziałami, wypracują rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich mieszkańców. Szpital bowiem nie jest ani starosty, ani zarządu. Szpital jest nas wszystkich i dla nas wszystkich. 

O następnych działaniach będziemy Państwa informować.

Comments are closed.