“Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Warmia Mazury Lokalnie”

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się w dniach:
– 8 lutego 2016 r. o godz. 17:00-19:00 w Gołdapi w siedzibie Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11.
– 9 lutego 2016 r. o godz. 16:00-18:00 w Węgorzewie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie , ul. 3 maja 17B
Spotkania kierowane są do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych z terenu powiatu gołdapskiego i powiatu węgorzewskiego, które chciałyby aplikować o dotację w ramach programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”.
Cel spotkania:
Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z programem dotacyjnym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE, w ramach którego wnioski można składać do 15 lutego 2016 r.
Program spotkania informacyjnego mikrodotacji FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE:
1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja głównych założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie.
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia odbędą się, jeżeli na każde ze szkoleń zgłosi się min. 10 osób.
Prosimy o potwierdzanie obecności mailowo do dnia 5.02.2016 r. na adres: gofund@wp.pl wraz z podaniem: Imię, nazwisko, organizacja, kontakt telefoniczny i mailowy.
Informacja na temat konkursu na stronach: www.funduszgoldap.pl http://warmiamazurylokalnie.pl/

Zapraszamy
Zbigniew Mieruński
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

ccx

Comments are closed.