Informacja o Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

GoldMedica sp. z o. o.  w Gołdapi informuje, że zastępstwo w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej pełnić będzie:

24 grudnia – Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie , ul. 3 Maja 17, tel. 87 427 32 52

25 grudnia oraz 27 grudnia – Szpitalny Oddział Ratunkowy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30 tel. 87 621 99 10.

26 grudnia dyżur pełni NiŚOZ GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi.

Ponadto, w NiŚOZ GoldMedica codziennie dostępna jest obsługa pielęgniarska, a Oddział Dziecięcy zapewnia pełne zabezpieczenie dyżurowe.

Comments are closed.