INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2018 r. dyżury całodobowe aptek w porze nocnej, niedziele i święta będą pełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr LIII/237/2017 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 r.

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, niedziele i święta w 2018 r.

Comments are closed.