GoldMedica w Gołdapi informuje

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 13-19 listopada 2023 r.:

13.11.2023 r.

w godzinach 1800-2200 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200-800 – szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

14.11.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

15.11.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

16.11.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

17.11.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

18.11.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

19.11.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi 13.11.2023 r. będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo. 

Comments are closed.