Bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w LO

Bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych i na poziomie podstawowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi!

Mamy powód do dużej radości, niemal wszyscy tegoroczni maturzyści zdali maturę. Możemy się również pochwalić bardzo dobrymi wynikami  z większości przedmiotów. Średni wynik procentowy osiągnięty przez naszych Maturzystów jest wyższy od średniego wyniku w województwie i kraju. Świetne wyniki satysfakcjonują Dyrektora Szkoły, Grono Pedagogiczne, a przede wszystkim – najbardziej samych Maturzystów 2018 i ich Rodziców.

64 absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Średnia zdawalność wyniosła wtedy 84,37%. Wyniki absolwentów, którzy przystąpili do poprawkowego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2018 r. poprawiły zdawalność egzaminu maturalnego, która została ustalona na poziomie 93,75 %

Starania dyrektora szkoły o wysokie wyniki egzaminów zostały docenione podczas spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.

Maturzystom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Przedstawione wyniki mówią same za siebie.

Comments are closed.