40 tysięcy dla organizacji pozarządowych

Wzorem lat ubiegłych  pod koniec listopada 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu gołdapskiego w 2017 r.  Do konkursu wpłynęło 12 ofert, z czego 10 uzyskało pozytywną opinię.

W tym roku w ramach konkursu organizacje pozarządowe otrzymały dotację na łączna kwotę 40 tysięcy złotych.

W środę, 15 lutego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego starosta gołdapski Andrzej Ciołek podpisał umowy z przedstawicielami wyłonionych w konkursie organizacji pozarządowych. Starosta podkreślił, jak ważną rolę w naszej lokalnej społeczności odgrywają organizacje pozarządowe oraz podejmowane przez nie inicjatywy i działania. Życzył wszystkim zebranym powodzenia w osiągnięciu zamierzonych przedsięwzięć i kolejnych nowatorskich pomysłów.

Po części oficjalnej, przy kawie zgromadzeni goście mogli szerzej omówić  i przybliżyć staroście swoje plany i działania związane z realizowanymi projektami.

[Not a valid template]

Comments are closed.