IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Finał konkursu odbędzie się 24 lutego 2018 roku w Turku połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Edycja fotograficzna
Tematyka prac:
100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Polska wielu kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka â 105. rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni
Na konkurs są przyjmowane prace fotograficzne w formacie 15×21 cm, wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie DVD,

Edycja recytatorska

Tematyka prac:100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Polska wielu kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka â 105. rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni

Edycja plastyczna
Na konkurs można przesyłać prace wykonane w jednej z technik plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, wyklejanie, w formacie A -4
(210×297 mm).
Uwaga! Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac: wyklejanych watą, zapałkami, plasteliną, ani oprawionych. Prace w innym formacie niż ww. nie będą brały udziału w konkursie.

Tematyka prac:
100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Polska wielu kultur
Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka â 105. rocznica urodzin poety
Bohaterowie bajek i baśni

Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku.
Dla laureatów są przygotowane atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe, banknoty kolekcjonerskie aparaty fotograficzne, srebrne monety kolekcjonerskie, pobyty weekendowe z wyżywieniem w pięknych zakątkach Polski oraz pobyt w Belgii.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.civitaschristianaturek.eu.

Regulamin FOTO Konkurs Pietrzaka 9

Regulamin PLASTYKA Konkurs Pietrzaka 9

Regulamin RECYTACJA Konkurs Pietrzaka 9

 

Comments are closed.