Zwycięstwo uczennic gołdapskiego LO w konkursie literackim UWM „O Trzcinę Kortowa”

Od 2012 roku Katedra Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego UWM organizuje konkurs poetycki dla uczniów szkół średnich naszego województwa. Bierze w nim udział młodzież o zainteresowaniach artystycznych. Dzięki niemu powstają nowe wiersze, które oceniają prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Beata Tarnowska i mgr Monika Stępień. Uniwersytet w ten sposób wypełnia lukę, aby nie stracić „narybku” poetyckiego w naszych „niepoetyckich” czasach. Nagrodzone wiersze będą opublikowane w czasopiśmie literacko-kulturalnym „Warmia Art” oraz w „Wiadomościach Uniwersyteckich”. W konkursie wzięło udział pięć uczennic naszej szkoły. Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że Natalia Zapolnik z kl. 1e wygrała ten konkurs, a Maja Masiulaniec z tej samej klasy otrzymała wyróżnienie. Natalia wysłała zestaw wierszy: Rozbite społeczeństwo, Eden i Istnienie, a Maja: Toksyczność, Przystań i Tańczące demony. Opiekunką literacką uczestniczek jest Aleksandra Król-Berut. 26 lutego laureatki odbiorą nagrody podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Aleksandra Król-Berut

Comments are closed.