Zostaw jeden procent w powiecie gołdapskim

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek zachęca mieszkańców powiatu do odpisania jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszego powiatu. Deklaracje podatkowe można składać do końca kwietnia. Odpisanie w nich jednego procenta na organizacje nic nas nie kosztuje, a znaczy wiele. W ten sposób pomożemy nie tylko  lokalnym organizacjom, ale również naszym najbliższym – rodzinom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym, gdyż pieniądze pochodzące z naszych podatków zostaną wydane w naszym powiecie.

W Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdują się następujące OPP z powiatu gołdapskiego:

  • FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP (KRS: 0000024865)
  • STOWARZYSZENIE GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY (KRS: 0000098782)
  •  GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI (KRS: 0000336292)
  • FUNDACJA PRO SANATIO (KRS: 0000383946)

Przypominamy, by dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy w formularzu zeznania podatkowego wypełnić odpowiednią rubrykę. Trzeba tam podać nr KRS wybranej organizacji (ewentualnie podając cel szczegółowy, na jaki mają zostać przekazane pieniądze).

Comments are closed.