Zostań tegorocznym stypendystą!

Jeśli jesteś ambitny i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Ci Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Może się to spełnić, jeśli:

 • pochodzisz z powiatu gołdapskiego,
 • jesteś uczniem, który akurat kończy gimnazjum lub uczniem szkoły średniej,
 • masz dobre wyniki w nauce,
 • zdobywasz osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne.

Aby pomóc w realizowaniu Twoich planów, Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap organizuje kolejną edycję programu stypendialnego. Wnioski oraz załączniki można otrzymać w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi, a także pobrać w linkach poniżej:

Więcej informacji można uzyskać pod powyższym adresem lub pod numerem telefonu: 87 615-20-90.    

Termin przyjmowania wniosków upływa 1 sierpnia 2017 roku.

Głównymi fundatorami stypendiów jest Gmina Gołdap, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Dokumenty:

 

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

  27 stycznia, 2023
 • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

  Światowy Dzień Celnictwa

  26 stycznia, 2023