Zostań stypendystą Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego – 2000 zł czeka

Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną – to Gołdapski Fundusz Stypendialny jest dla Ciebie. W edycji 2021/2022 na stypendystę czeka 2000 zł.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium w kwocie 2000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się

 • mieszkańcy gminy Gołdap,
 • uczniowie uczący się lub zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej, branżowej, technikum),
 • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku 2020/2021,
 • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym,
 • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą.

Jeszcze w tym roku można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2021 / 2022 w kwocie 2000,00 zł. Zaplanowaliśmy przyznanie 9 stypendiów, które wypłacimy na konto bankowe najlepszym wnioskującym. Wystarczy złożyć wniosek do 23 sierpnia 2021 r.

Kryteria oceny

Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

 • Nauka – średnia ocen – do 25 punktów,
 • Sytuacja materialna – do 25 punktów,
 • Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów,
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – maksymalnie do 25 punktów.

Szczegóły związane z kryteriami oceny znajdują się w dokumentach.

Harmonogram programu

Zaplanowaliśmy następujący harmonogram naboru i oceny:

 • 30 czerwca 2021 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym,
 • 23 sierpnia 2021 – zakończenie naboru,
 • do 31 sierpnia 2021 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu),
 • do 30 września 2021 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów,
 • do 15 października 2021 – wręczenie stypendiów, wypłata.

Dokumenty

Aby ubiegać się o stypendium należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek o przyznanie stypendium 2021

Załącznik – oświadczenie o wysokości dochodów

Regulamin Gołapskiego Funduszu Stypendialnego

Załącznik – kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium

Załącznik – kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium

Projekt Gołdapski Fundusz Stypendialny jest współfinansowany przez Gminę Gołdap.

Piotr Wasilewski
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Comments are closed.