Zmiana ustawy o ochronie przyrody

28 sierpnia br. weszły w życie istotne zmiany prawne w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Zmiany te zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, poprawa jakości nowych nasadzeń, obowiązek zachowania drzew do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz kary pieniężne za znaczną redukcję koron drzew – to przykłady zmian wprowadzonych ustawą.

Niebawem wydane zostanie rozporządzenie Ministra Środowiska precyzujące wysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia będą stosowane dotychczasowe stawki.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z “Informacją na temat zmian prawnych w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni” zawierającą opis nowych przepisów, na stronie:

http://www.gdos.gov.pl/nowelizacja-prawa-w-zakresie-ochrony-zadrzewien-i-terenow-zieleni .

 

 

Comments are closed.