Zmiana harmonogramu dyżurów aptek w 2023 r.

Harmonogram dyżurów aptek w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr LXIII/297/2023  Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2023 r. wprowadzono zmiany do harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. dodając do rozkładu dyżurów „Aptekę Słoneczną” przy Placu Zwycięstwa 17a. Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 lutego 2023 r. i po upływie 14 dni od tej daty zapisy uchwały wchodzą w życie. Tym samym od 1 marca 2023 r. obowiązuje nowy harmonogram, który zamieszczamy poniżej. Po godzinie 22:00 farmaceuta jest pod telefonem (nr podany na drzwiach apteki) i otworzy aptekę w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Prosimy o uzupełnienie podstawowej apteczki domowej oraz odwiedzanie aptek dyżurnych do godziny 22:00, a w nocy tylko w przypadkach naprawdę koniecznych, ratujących życie. Prosimy o wyrozumiałość i przemyślane pory zakupów.

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, w niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy w 2023 r.

 

  1. DOZ APTEKA. Dbam o zdrowie. „FAMILIJNA” Wyszyńska i wspólnicy sp. j. – Plac Zwycięstwa 18,
    19 – 500 Gołdap.
  2. Apteka „ANIA” – ul. Wojska Polskiego 8 lok. 3, 19-500 Gołdap.
  3. Apteka „START Samczuk i wsp. s. j. – ul. Słoneczna 9, 19 – 500 Gołdap.
  4. „Apteka Słoneczna” – Plac Zwycięstwa 17a, 19-500 Gołdap
  5. Apteka Guzewicz Tadeusz – ul. Konopnickiej 20, 19 – 520 Banie Mazurskie

W przypadku dyżurów w porze nocnej dopuszcza się możliwość dostępności leku na telefon
w godz. 22:00 – 8:00, tj. wywieszanie informacji z numerem telefonu osoby zobowiązanej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

 

Comments are closed.