Zgromadzenie Ogólne ZPP na Jasnej Górze

W poniedziałek, 6 marca w Częstochowie odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Obrady zostały przeniesione z Warszawy na Jasną Górę, aby podkreślić ustanowiony przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Rok Jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obradach udział wzięli przedstawiciele powiatów z całej Polski, w tym starosta gołdapski Andrzej Ciołek i przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech.

Zgromadzenie zwołano w celu omówienia roli powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. odprawionej o godz. 9.30 przed Cudownym Obrazem. Przewodniczył jej metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Po homilii w Sali o. Kordeckiego, prezes Zarządu Ludwik Węgrzyn otworzył obrady. Dyskutowano m.in. o roli samorządu terytorialnego w państwie, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, systemu ochrony zdrowia, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego oraz roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

[Not a valid template]

Comments are closed.