Zespół Szkół Zawodowych liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Pod koniec września br. dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Piotr Bartoszuk, dzięki pełnomocnictwu Zarządu Powiatu w Gołdapi, podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację kolejnego projektu wzbogacającego ofertę kształcenia zawodowego w placówce – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w okresie 23 miesięcy; rozpocznie się 31 grudnia 2019r. i zakończy się 29 listopada 2021r. Kwota przyznanej dotacji wynosi: 625 394,76 zł i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżetu europejskiego i 5,71% środków budżetu państwa. W ramach zadań 4 grupy liczące 16 uczniów wszystkich kierunków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, z wyjątkiem mechaników, odbędą 3-tygodniowe praktyki we włoskiej miejscowości Spoleto w miesiącach czerwiec, wrzesień 2020 oraz czerwiec, wrzesień 2021. W sumie, swoją pierwszą zawodową przygodę życia odbędzie 64 uczniów.

 

 

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023