Zdalne nauczanie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi

Od 25 marca br. szkoły realizują tzw. nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nasza szkoła, pomimo, że nigdy jeszcze nie pracowała w warunkach pandemii i doświadczenia nie ma, błyskawicznie odnalazła ścieżkę wychodzenia z chaosu.

Od 25 marca nauczanie zdalne realizujemy ze wszystkich przedmiotów, zgodnie z planem lekcji sprzed stanu epidemicznego. 100 % nauczycieli prowadzi lekcje online za pomocą platformy Microsoft Teams, cyfrowego węzła, który w jednym miejscu łączy rozmowy, materiały i aplikacje. Musieliśmy wprowadzić limit 4 lekcji on-line dziennie, w celu ograniczenia czasu pracy uczniów przy komputerze. Poza 4 godzinami lekcji online uczniowie mogą bezpośrednio kontaktować się z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego UONET+. Nauczyciele wysyłają uczniom zagadnienia dzień wcześniej, by następnego dnia online uczniowie mogli je wyjaśnić, skonsultować. Dzięki temu kształcenie na odległość przebrało formę mieszaną, służącą możliwości zrealizowania treści nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Przy czym nie chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Dzięki temu, że w ostatnich 2 latach szkoła w ramach projektów dofinansowanych z EFS, pozyskała środki na zakup 40 komputerów stacjonarnych, 60 laptopów, 20 komputerów all in one, rozwiązano problem ograniczonej dostępności do sprzętu. Każdemu uczniowi, który zgłosił problem braku lub współdzielenia z rodzeństwem komputera, szkoła wypożyczyła komputer do domu na czas nauki zdalnej. Niezbędny sprzęt do pracy otrzymali również nauczyciele.

Mocno zależy nam na tym, by kolejne tygodnie realizacji procesu nauczania na odległość miały pozytywny wpływ na rozwój kompetencji dzieci, rozumianych – nie tylko jako zgłębianie podstawy programowej, ale – jako rozwój umiejętności. Od 4 maja zaczynamy zdalną realizację kursów projektu LEPSZY START dofinansowanych z EFS , dających uczniom dodatkowe kwalifikacje m.in operatora wózka jezdniowego w części teoretycznej, kelnera barmana , prawa jazdy kat.B. Realizujemy już wsparcie zdalne uczniów w ramach zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z matematyki w ramach projektu M jak Matma.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, które wymaga od nas pełnej mobilizacji. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie nas w tej wyjątkowej sytuacji.

Informujemy również, że w tej trudnej sytuacji zaplanowaliśmy rekrutację zdalną. Zapraszamy http://zszgoldap.superszkolna.pl

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi

Comments are closed.