Zażynki w Lisach przybliżyły stare zwyczaje

Zażynki to rozpoczęcie żniw – wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów i zabaw.
9 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach, mieszkańcy wsi Lisy oraz zespoły Zorepad z Bań Mazurskich i Rominczanie z Dubeninek przygotowali inscenizację żniwną oraz inne atrakcje. Głównymi aktorami inscenizacji byli mieszkańcy wsi Lisy. Podczas Zażynek w Lisach można było popróbować dawnych prac polowych, jedzenia regionalnego, rzemiosła, dawnych zabaw dla dzieci i dorosłych.
Przybyłych na inscenizację żniwną witały drabiniaste, konne wozy, rolnicy w białych strojach, ludowe przyśpiewki, dawne maszyny i narzędzia do pracy w polu oraz modlitwa na rozpoczęcie prac po polsku i po ukraińsku.
Wydarzenie otworzyli: wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, przewodniczący rady gminy Banie Mazurskie Dariusz Czygier, prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny Zbigniew Mieruński i prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” Marek Baran. Swoją obecnością zażynki zaszczycili również goście z Gołdapi i nie tylko, radny powiatu gołdapskiego Jaromir Krajewski, radna powiatu gołdapskiego Halina Kunio, przewodniczący rady gminy w Gołdapi Andrzej Pianka, sekretarz powiatu gołdapskiego Marek Miros i dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisach Bogdan Chomyn.
Pieśń towarzyszące przy pracy w polu po polsku śpiewali Rominczanie, a po ukraińsku Zorepad.
Po ciężkiej pracy w polu, gdy słońce stawało w zenicie, żeńcy przerywali pracę, aby się posilić i odpocząć. I tak też było w inscenizacji żniwnej: po ciężkiej pracy w polu nadszedł czas na odpoczynek, biesiadę przy ognisku i smakowanie lokalnych smakołyków.
Program inscenizacji wzbogacił konkurs kulinarny na „Zażynkowy specjał” – o wyjątkowym, tradycyjnym smaku z przed lat. Konkurs wygrała „Chlebowka” przygotowana przez grupę nieformalną „Rominczańsko zakręceni”, drugie miejsce zajęła „Odlewajka” przygotowana przez Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej z Dubeninek a trzecie „Kapuśniak z haju” przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Barwy Jesieni z Budr. W trakcie biesiady przy ognisku grała Kapela Fest z Jeleniewa. Biesiada z tańcami i wiejskim jedzeniem trwała do północy.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nadzieja” w Lisach.
Wspierali nas: Zespól Zorepad, Zespół Rominczanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz mieszkańcy wsi Lisy.
Organizatorzy Zażynek w Lisach dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i wsparcie zażynek. Dziękujemy: Maciejowi Witczakowi dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, Bogdanowi Chomynowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisach, członkom Stowarzyszenia OSP w Lisach, mieszkańcom wsi Lisy ze szczególnymi podziękowaniami aktorom: Pani Oldze Blus, Pani Marii Lichacz, Pani Marii Pinadze, Pani Lucynie Kaczorowskiej, Panu Piotrowi Maczudze, Panu Janowi Śidorowiczowi oraz za udostępnienie pola pod inscenizację Panu Ryszardowi Ośce. Bardzo dziękujemy również Zespołowi Rominczanie z Dubeninek i Zespołowi Zorepad z Bań Mazurskich.
Dofinansowano przez Powiat Gołdapski.

 

-ZM-

[Not a valid template]

Comments are closed.