Zarząd Dróg Powiatowych informuje

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że na prośbę mieszkańców ulicy Podgórnej w Gołdapi od 12 lutego 2020 r. na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Górną zostanie wprowadzony zakaz postoju w miejsce planowanego zakazu zatrzymywania i postoju. Zakaz postoju umożliwi mieszkańcom ulicy Podgórnej krótkotrwałe unieruchomienie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera.

Comments are closed.