Zaproszenie starosty w odpowiedzi na list otwarty

W odpowiedzi na list otwarty wystosowany przez wójta gminy Banie Mazurskie Łukasza Kulisia, starosta gołdapski Andrzej Ciołek zainicjował spotkanie, które odbyło się dziś przed południem, w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

Uczestniczyli w nim: starosta gołdapski Andrzej Ciołek , wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Kowalewski  oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w urzędzie gminy Banie Mazurskie Agnieszka Abramowicz.

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie możliwości finansowych powiatu gołdapskiego, jak również gminy Banie Mazurskie, w aspekcie inwestycji planowanych przez oba samorządy na rok 2017 i lata następne. Rzecz jasna dyskusja dotyczyła głównie inwestycji drogowych. Zarówno starosta, jak i wójt mają na celu dobro mieszkańców i ich bezpieczeństwo, dlatego starają się wypracować wspólny pogląd  w tej sprawie. Podczas spotkania podjęto wstępne rozmowy na temat działań, mających na celu poprawę stanu technicznego wspomnianych w liście otwartym dróg.

[Not a valid template]

Comments are closed.