Zaproszenie na spotkanie w sprawie ul. Lipowej

W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi przebudowy rejonu skrzyżowania ulicy Lipowej z ulicą Okrężną, serdecznie zapraszam mieszkańców Gołdapi na spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Lipowej, które odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 8:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi, sala nr 2.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie koncepcji projektowej z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, projektanta, a także przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

                                                                                          STAROSTA GOŁDAPSKI

                                                                               Marzanna Marianna Wardziejewska

Comments are closed.