Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE

dla organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów

Ełk, 8 grudnia 2016 r. 15.00-17.30

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełk ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Podstawowe informacje nt. planowanego naboru małych projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
  2. Zasady udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych sfery pożytku publicznego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach planowanego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017, w tym zasady wypełniania ofert, zawierania umów oraz wypełniania sprawozdań wg. wzorów zawartych
    w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
    2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Szkolenie prowadzi: Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgłoszenia udziału osób w spotkaniu należy przesyłać mailem, na adres: brek@warmia.mazury.pl do dnia  1 grudnia 2016 r.

 

Comments are closed.