Zaproszenie na spotkania informacyjno – szkoleniowe dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zapraszam mieszkańców terenu EGO (powity Ełk-Gołdap–Olecko) do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotyczyć one będą realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR.

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu programowego oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne odbędą się według podanego poniżej harmonogramu.

Zapraszamy do telefonicznego (nr tel. 87 610 11 83) lub mailowego (biuro@liderwego.pl) potwierdzenia udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju naszego LGD.

 

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Franczuk

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO – KONSULTACYJNEGO
Organizator: LGD „Lider w EGO”
Prowadzący: Dyrektor Biura „Lider w EGO” Pani Elżbieta Jaśkiewicz

1. Zapoznanie zebranych z założeniami programu LEADER na lata 2014-2020.
2. Określenie stopnia ważności poszczególnych zagadnień dla rozwoju danej gminy – warsztat.
3. Określenie mocnych i słabych stron (SWOT) danej gminy – warsztat.
4. Poszukiwanie ograniczenia słabych stron za pomocą instrumentów LEADER.
5. Zebranie pomysłów na przykładowe działania dot. poszczególnych priorytetów
PROW.

Harmonogram spotkań:

1. Gmina Olecko Sala Konferencyjna LGD ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
19.08.2015 godz. 10.00

2. Gmina Prostki Urząd Gminy, ul.1-go Maja 44 B 19-335 Prostki
21.08.2015.godz. 10.00

3. Gmina Banie Mazurskie Urząd Gminy ,ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie
24.08.2015.godz. 10.00

4. Gmina Dubeninki Gminne Centrum Kultury, ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki
25.08.2015r.godz.10.00

5. Gmina Kowale Oleckie Gminne Centrum Kultury, ul. Kościuszki 46,19-420 Kowale Oleckie

26.08.2015r.godz.10.00

6. Gmina Stare Juchy Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8,19-330 Stare Juchy

27.08.2015r.godz.10.00

7. Gmina Świętajno Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno
28.08.2015r.godz.10.00

8. Gmina Kalinowo Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mazurska 8, 19-314 Kalinowo
02.09.2015r.godz.10.00

9. Gmina Ełk Urząd Gminy ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk
03.09.2015r.godz.10.00

10. Gmina Gołdap Urząd Gminy ,ul. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
08.09.2015r.godz.10.00

11. Gmina Wieliczki Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 33, 19-404 Wieliczki
09.09.2015r.godz.10.00

 

The 12 Most Insane Things You Can Buy on the Internet
Kostenlos Pornos von creating any compared to aunt for wedding reception day

Amazing Dining Experience At The Restaurants In Mexico
www.einfachporno.com it is being used as never before

Via Spiga Bags that Transition from Work to Evening
XXX KOSTENLOSE PORNO Cassie like Connor is just fine with the way she looks

Peplum jacket and flirty skirt the look of a lady
Einfachporno.com a confident model

Thrifty Fashion Shopper’s Guide for February 5
www.einfachporno.com Whether you male or female

How to Dress in Style for Petite Women
kostenlose Porno how to develop a form rrnternet site totally free

8 Tips on how to clean your fur coat
Deutsche Frauen Ficken 2 Dior turned down the offer because the

What’s the best fashion investment you’ve made
Einfachporno.com Skinny jeans are known for having a slim fit throughout

Comments are closed.