Zaproszenie do udziału w Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej w Gołdapi

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku (OWES) realizując postanowienie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur 2015-20120 zaprasza do udziału w pracach Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Tworzenie zespołu zgodnie z koncepcją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie będzie realizowane przez OWES Ełk.

Do społecznej pracy Zespołu zapraszamy przedstawicieli samorządu, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz wiodących/doświadczonych organizacji działających w obszarze integracji oraz ekonomii społecznej.

Celem Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej jest międzyinstytucjonalne i międzysektorowe działanie wzmacniające obszar integracji społeczno-zawodowej wykorzystując do tego dostępne narzędzia ekonomii społecznej.

W ramach zespołu będziemy pracować nad tworzeniem i sprawnym funkcjonowaniem Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, nad wprowadzaniem zmian prawnych wspomagających zlecanie usług społecznych i zamówień publicznych zgodnych z zasadą społecznej odpowiedzialności, a także nad partnerską realizacją działań zbiegających do zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego w powiecie.

Najbliższe spotkanie zespołu odbędzie się 12.04.2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

Chęć udziału w pracach zespołu proszę zgłaszać do Grzegorza Stachurskiego Animatora Specjalistycznego OWES Ełk na adres: grzegorz.stachurski@adelfi.pl

 

Comments are closed.