Zapraszamy na szkolenie otwarte pt. „Spotkania – jak zaplanować i poprowadzić spotkania w lokalnej społeczności”

 

Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać narzędzia i metody prowadzenia ciekawych i efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które organizujemy w dniach 6-7.11 br. w Ełku.

Temat szkolenia:

„Spotkania – jak zaplanować i poprowadzić spotkania w lokalnej społeczności”

Termin i miejsce:

6-7.11.2021 (sobota, niedziela)

Szkolenie odbędzie się w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia:

Urszula Trubacz – certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.

Czas trwania szkolenia:

6 listopada godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 7 listopada godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.
  • Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.
  • Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.
  • Czym jest moderacja i jej elementy.
  • Czym jest facylitacja i jej elementy.
  • Ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 02.11 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzhKt9DTUtO2VGiDd6zYGAbZAuoHKZur80E9m_ANEs__R0cQ/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Program szkolenia 6-7.11

Comments are closed.