Zapraszamy na bezpłatne seminarium tematyczne pt. “Pieniądze a działalność społeczna. Przyjdź i pozyskaj dotację.”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pt. “Pieniądze a działalność społeczna. Przyjdź i pozyskaj dotację.”,  które odbędzie się 16 marca 2017r. w Gołdapi – w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1, o godzinie 10.00.

Celem seminarium jest podniesienie wiedzy związanej z możliwością pozyskania funduszy na działalność przedsiębiorstw społecznych, promocja sektora ekonomii społecznej w wymiarze regionu, jak również podkreślenie roli współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi poprzez prezentację dobrych praktyk.

Seminarium skierowane jest do osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących ekonomizować swoją działalność i środowisk/społeczności przystępujących do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (sylwia.gajewska@adelfi.pl) lub telefonicznie: 505 815 449 do dnia 14 marca 2017r. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

Program seminarium:

program seminarium Gołdap

Comments are closed.