Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Bohater z mojej ulubionej książki”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Bohater z mojej ulubionej książki” uczniów klas 0 – 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Gołdap. Konkurs realizowany jest w ramach programu Tydzień Bibliotek 2021. Tegoroczna, XVIII edycja odbywa się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Cele konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych uczniów oraz inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych – przedstawienie bohatera z ulubionej książki z ich perspektywy.


Prace należy składać u organizatora do 28 maja 2021 r. do godz. 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 maja 2021 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronie:

https://bpgoldap.pl/

 

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023