Zapraszamy do udziału w konkursach

Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło na terenie powiatu gołdapskiego realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”. Projekt powstał w trosce o poczucie bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży oraz zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę działań w tym zakresie. Dlatego już dziś, w ramach projektu, ogłaszamy dwa konkursy.

Pierwszy z nich na wykonanie pracy plastycznej pn. „Mój nauczyciel jest THE BEST”.

 

Celem konkursu jest min. wzmacnianie pozytywnego stosunku do nauczycieli, budowanie klimatu współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole oraz kreatywnej postawy wśród uczniów.

REGULAMIN konkursu plastycznego Mój nauczyciel jest the best

 

Drugi konkurs pn. „Uczeń godny naśladowania”, polega na wyborze uczniów, którzy są dobrym przykładem dla innych.

Ideą konkursu jest propagowanie postawy, którą można określić w słowach: „reaguję, pomagam, nie jestem obojętny”.

REGULAMIN Uczeń godny naśladowania

Szkoła może wziąć udział w obu konkursach, w których przewidziano cenne nagrody.

Udział w konkursach oraz efekty powstałe w ramach tych konkursów zwrócą szczególną uwagę młodzieży na problemy, które ich spotykają oraz ograniczą  tym samym niepożądane zjawiska w ich rodzinach i środowisku rówieśniczym oraz w szkole. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach.

Osobą do kontaktu jest Anna Podciborska, e-mail inwestycje@powiatgoldap.pl (tel. 87 615 44 04).

 

Comments are closed.