Zamiast dogrywki – wyróżnienia!

17 maja 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach odbyła się XIV edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Łamigłówki Przyrodnicze 2017”. Do konkursu przystąpiło siedemnaście trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe w Baniach Mazurskich, Boćwince, Dubeninkach, Galwieciach, Lisach, Pogorzeli, Żytkiejmach oraz gołdapskie „jedynka” i „dwójka”.

Na drużyny czekało pięć konkurencji, podczas których liczyła się dobra współpraca w grupie, szybkość,  a przede wszystkim wiedza przyrodnicza z zakresu roślin i zwierząt Polski, ochrony przyrody, osobliwości przyrodniczych Puszczy Rominckiej oraz ekologicznego stylu życia.

Po każdej konkurencji zadawane było pytanie premia, za które można było uzyskać dodatkowy punkt. Drużyny świetnie poradziły sobie z przygotowanymi dla nich zadaniami, o czym najlepiej świadczy fakt, że trzy drużyny uzyskały wynik zbliżony do maksymalnego. Dodatkowo komisja przyznała wyróżnienia czterem drużynom, których wyniki były niewiele słabsze od wyników drużyn zwycięskich.

Laureatami konkursu zostali:

 I MIEJSCE
„Dzwonki”- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, w składzie: Kinga Zajączkowska (kl. IIb), Amelia Górska (kl. IIb), Anna Hurec (kl. IIIc).

II MIEJSCE
„Fiołki”- drużyna z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, w składzie: Sylwia Delegacz, Aleksandra Szczęsna, Karol Szymczak.

III MIEJSCE

„Astry” – drużyna z kl. IIIa ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich, w składzie: Sofia Serkis, Karolina Zadarko, Radosław Podpirko.

Wyróżnienia
„Konwalie” – drużyna z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, w składzie: Konstanty Mazur, Oliwia Kozłowska, Aleksandra Miazek.

„Róże” – drużyna z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, w składzie: Grzegorz Pacewicz, Kamil Olszewski, Aleksander Sawicki.

„Maki” – drużyna z kl. IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, w składzie: Bartosz Hołdyński, Aleksandra Jejer, Marta Piniaga.

„Stokrotki” – drużyna z kl. IIIb ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, w składzie: Hanna Galińska, Julia Metelska, Kamila Jurewicz.

Po zakończonym konkursie na uczestników Łamigłówek Przyrodniczych czekały atrakcje.

Pani Alina Grudzińska ze Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga” oprowadziła po Ekomuzeum „Żytkiejmski Trójstyk”. To „żywe” muzeum w którym dzieci i ich opiekunowie mogli poznać pasje współczesnych mieszkańców oraz ich przodków. 

Pan Marian Czarniewski z Panią Ulą Rywacką z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytkiejmach ubrani w stroje strażaków, zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Uczestnicy mieli okazję nie tylko obejrzeć z bliska wóz strażacki, ale mogły też wsiąść do środka samochodu, „zagasić ogień” zabytkową pompą ręczną z wężami oraz dowiedzieć się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także są wzywani do wypadków samochodowych czy ratowania zwierząt. 

Pani Dorota Hołodowska z Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach zapewniła zabawy ruchowe takie jak: budowa studni z drewnianych elementów, latanie na miotle, przeprawa przez rzekę czy też zamiatanie na czas magicznych drewnianych klocków.

Laureaci otrzymali dyplomy, książki przyrodnicze, gry planszowe i artykuły szkolne. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono gry planszowe oraz dyplomy za udział. Głównym sponsorem nagród w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Laureatom serdecznie gratulujemy wygranej, wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez Park. 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdeczne podziękowania składa GCK w Dubeninkach – Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach za udostępnienie Sali, w której mógł odbyć się konkurs, oraz Paniom: Alinie Grudzińskiej, Dorocie Hołodowskiej, Uli Rywackiej i Panu Marianowi Czarniewskiemu za zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas obrad jury konkursu wiedzy „Łamigłówki Przyrodnicze 2017”.

(PKPR)

Comments are closed.