Zakończył się projekt zatytułowany „Działanie przez czytanie”

Z końcem ubiegłego roku Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zakończyła projekt zatytułowany „Działanie przez czytanie”, realizowany ze środków finansowych przyznanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Z funduszy tych zakupiłyśmy osiemnaście książek poświęconych uzależnieniom oraz innym problemom zdrowotnym. Podczas trwania projektu prezentowałyśmy je na naszej stronie internetowej http://bibliotekagoldao.opx.pl oraz w profilu biblioteki na FB, www.facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Pedagogiczna-w-Gołdap. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Comments are closed.