Zakończył się nabór wniosków o Nagrodę Starosty Gołdapskiego

Zakończył się nabór wniosków o Nagrodę Starosty Gołdapskiego. Mieszkańcy powiatu gołdapskiego zgłosili 6 kandydatów.

Kategoria

Liczba wniosków

Działalność społeczna

1

Oświata i kultura

2

Sport i turystyka

2

Biznes i gospodarka

1

* We wszystkich przypadkach wnioskodawcami byli mieszkańcy powiatu gołdapskiego.

Obecnie trwa etap weryfikacji formalnej wniosków, po którym przedstawimy kandydatów do dorocznej Nagrody Starosty Gołdapskiego.

Comments are closed.