Zakończenie budowy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi

12 października 2019 roku punktualnie o godzinie 11.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbył się uroczysty apel z okazji zakończeniu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo do Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich, przekazania umów dofinansowania OSP oraz otwarcia nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W obecności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego, parlamentarzystów Jerzego Małeckiego oraz Wojciecha Kossakowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, władz samorządowych powiatu gołdapskiego i zaproszonych gości odbyło się oficjalne zakończenie budowy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

I etap realizowany był w latach 2008 – 2009. W wyniku realizacji I etapu zadania inwestycyjnego powstał budynek Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi o powierzchni użytkowej ponad 1500 m2 oraz plac manewrowy o powierzchni 2 712,33 m2 z miejscami parkingowymi. Ogółem nakłady inwestycyjne na realizację I etapu zadania wyniosły 8 503 528,45 zł i były to środki pochodzące z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2009” w ramach realizacji zadania „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów”.

II etap zadania realizowany był w roku 2010. Powstało nowe skrzydło budynku strażnicy w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 630 m2. Na II etap inwestycji przeznaczono z budżetu państwa kwotę 1 500 000 zł.

III etap zadania inwestycyjnego realizowany był w latach 2014-2019. W ramach etapu w 2018 roku wykończono całkowicie budynek, wybudowano również plac manewrowy o powierzchni 814 m2 oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni z trawy sztucznej. W 2019 roku wykonano długo wyczekiwane ogrodzenie posesji komendy, oświetlenie terenu zewnętrznego oraz kolejne prace brukarskie od strony ul. Konstytucji 3-go maja. Wartość całego III etapu inwestycji to kwota 2 822 000 zł a środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa
w tym z „Ustawy Modernizacyjnej…”, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, samorządów gminnych i powiatowych oraz firmy zewnętrznej.

Symbolicznego otwarcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski wraz z posłami na Sejm RP Jerzym Małeckim i Wojciechem Kossakowskim, Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanem Wierzchowskim, Komendantem Powiatowym PSP w Gołdapi bryg. Wojciechem Szczepanikiem oraz przedstawicielami gołdapskiego samorządu: Starostą Gołdapskim Marzanną Wardziejewską, Wiceburmistrzem Gołdapi Jackiem Morzym.

Kolejna częścią uroczystości było przekazanie do OSP Banie Mazurskie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki zaangażowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu samorządu gminy Banie Mazurskie, do remizy OSP w Bania Mazurskich trafił samochód marki Volvo GBA 3/29. Wartość pojazdu to 759 894 zł, w tym:

  • dotacja Komendanta Głównego ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 125 000 zł,
  • dofinansowanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 285 000 zł,
  • wkład Gminy Banie Mazurskie – 349 894 zł.

Pojazd został oficjalnie przekazany Prezesowi Zarządu OSP w Baniach Mazurskich Karolowi Szablakowi przez Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz Wójta Gminy Banie  Mazurski Łukasza Kulisia.

Uroczysty apel bym doskonałą okazją do wręczenia umów dofinansowań Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach przyjętych rozwiązań prawnych Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 82 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Do powiatu gołdapskiego trafiła kwota 70 tys. zł i została rozdysponowana na wszystkie jednostki OSP. Prezesi trzynastu jednostek OSP z powiatu gołdapskiego z rąk Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego odebrali podpisane umowy dofinansowania.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik dziękując wszystkim zaproszonym gościom, którzy przyczynili się do zakończenia budowy, przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz otwarcia sali edukacyjnej, wręczył pamiątkowe statuetki.

Ostatnią częścią uroczystości było otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi. Strażacy od wielu lat prowadzą zajęcia edukacyjne mające na celu: kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz przybliżanie dzieciom specyfiki pracy strażaka.  Zajęcia będą obejmowały również prezentację zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Prowadzone prelekcje, wykłady, szkolenia będą miały na celu przygotowanie dzieci od najmłodszych lat do zachowania odpowiednich postaw w sytuacji zagrożenia w ich najbliższym otoczeniu. Sala edukacyjna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powstała w wyniku montażu finansowego z czterech źródeł:

  • 22 000 zł – środki Komendanta Głównego PSP pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,
  • 5000 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
  • 6500 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od dwóch jednostek samorządu terytorialnego,
  • 11 000 zł – wyposażenie sali edukacyjnej otrzymane w użytkowanie od Burmistrza Gołdapi.

Otwarcia dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście Starosty Gołdapskiego Marzanny Wardziejewskiej i małego Kuby z klasy II c Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis

Zdjęcia: M. Słapik (goldap.org.pl)

Comments are closed.