Zajęcia klubowe w WTZ – nabór wniosków

Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że zgodnie z procedurami programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” termin II tury naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków na realizację tego programu wyznaczony jest od 1 do 30 czerwca br.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Więcej informacji na www.pfron.org.pl .

 

Comments are closed.