Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do uhonorowania odznaką „Za zasługi dla Turystyki”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozpoczęły się postępowania związane z przyznaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” w 2016 roku. Odznaka ta jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i winna być nadawana w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych oraz organizacjom i instytucjom w kraju i za granicą. Może być nadana tylko jednokrotnie.
W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” osobom i organizacjom, które według Państwa zasługują na to prestiżowe wyróżnienie. Wnioski prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi w terminie do 15 lutego 2016 roku (w załączeniu wzory wniosków). Osobą do kontaktu jest Anna Podciborska, tel. 87 615 44 07.
W poprzednich latach odznaką honorową „Za zasługi dla Turystyki” odznaczeni zostali m.in.: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, Fundacja Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga“, Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej, Justyna Charkiewicz, Ewa Lipska, Anna Małgorzata Naruszewicz , Bożena Teresa Mikielska, Henryk Górny, Tadeusz Stefan Rudziewicz.

wniosek_organizacja

wniosek_osoba

medal

Comments are closed.