Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie medalu „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek zachęca do składania wniosków o przyznanie Medalu Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”.
Medal może być przyznany:
1) osobom fizycznym, które:
a) w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju powiatu gołdapskiego,
b) swymi działaniami oraz osiągnięciami przysporzyły chwały powiatowi gołdapskiemu.
2) organizacjom i instytucjom, które poprzez swoją wieloletnią działalność przyczyniły się do społeczno – gospodarczego rozwoju powiatu oraz jego promocji.

Szanowni Państwo, jeśli znacie osoby, organizacje lub instytucje, których inicjatywa, kreatywność i determinacja w realizacji przedsięwzięć w najwyższym stopniu zasługują na wyróżnienie, których działania i podejmowane decyzje przyczyniały się i nadal przyczyniają do rozwoju powiatu gołdapskiego i którzy w podejmowaniu swoich decyzji kierują się dobrem jego mieszkańców i ziemi gołdapskiej, serdecznie zapraszamy do złożenia wniosków o przyznanie Medalu Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. Warto doceniać i promować pozytywne postawy wpływające na rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2016 r.

Regulamin_ 

wniosek_

medal

Comments are closed.