„XXIV Sportowe Spotkania z Dziećmi”

8 lutego 2018r. w sali gimnastycznej ZPEW w Gołdapi odbyły się „XXIV Sportowe Spotkania z Dziećmi”, organizowane przez Gołdapską Radę Sportu we współpracy z ZPEW. Impreza obfitowała w liczne konkurencje sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyli dzielni przedszkolacy, uczniowie młodsi i starsi oraz opiekunowie i nauczyciele.

GRS przekazała na rzecz ZPEW wyroby cukiernicze, słodycze, nabiał, owoce i napoje, pozyskane od lokalnych sponsorów. Gołdapskiej Radzie Sportu i hojnym sponsorom składamy gorące podziękowania i wyrazy naszej ogromnej wdzięczności.

ZPEW w Gołdapi

Comments are closed.