XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego

22 maja w Olsztynie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W obradach uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Uczestników powitał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Na posiedzeniu skupiono się głównie na trzech osiach priorytetowych: „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”, „Kadry dla gospodarki” oraz „Obszary wymagające rewitalizacji”.

Comments are closed.