XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem:

– Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego

– Jego Ekscelencja Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Ordynariusza Włocławskiego

– Elżbiety Leszczyńskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

– Dariusza Kałużnego, Starosty Tureckiego

– Jarosława Szarka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

– Marleny Maląg, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs trwa od 2 września 2019 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 9 grudnia 2019 roku. Przesłuchania recytatorów odbędą się w styczniu 2020 roku. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród

i otwarciem wystawy pokonkursowej. odbędzie się 29 lutego 2020 roku w Turku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie:

plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

Edycja plastyczna i fotograficzna

– Polska, moja Ojczyzna

– Natura

– Moja rodzina

– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…

– Moje Spotkanie w Lednicy

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20×30 cm.

Można nadsyłać maksymalnie po 5 prac.

Uczestnicy edycji recytatorskiej przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie: www.civitaschristianaturek.eu

Prace fotograficzne będą oceniane przez profesorów i adiunktów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prace plastyczne

i recytacje ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, aparaty fotograficzne, książki, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski.

Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.civitaschristianaturek.eu

Comments are closed.