„Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Starosta Krzysztof Kazaniecki wraz z Wicestarostą Marzanną Wardziejewską przy kontrasygnacie Skarbnika Bożeny Radzewicz podpisali dziś porozumienie na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Projekt zakłada poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację i doposażenie czterech przejść dla pieszych usytuowanych na ulicy Kościuszki, Leśnej i Topolowej w Baniach Mazurskich. Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych.

Dodatkowo w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w Gminie Banie Mazurskie” zorganizowane zostaną działania edukacyjno-profilaktyczne, które mają za zadanie wzmocnić wiedzę mieszkańców powiatu gołdapskiego na temat zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skutecznych metod zapobiegania im.

Dofinansowanie z budżetu państwa, jakie otrzymał Powiat Gołdapski na realizacje zadania w 2024 roku wynosi 95 500,00 zł.

Comments are closed.