„Wyższe kwalifikacje – lepsza praca – kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi realizuje projekt dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz osób pracujących, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać :

–  w Punkcie Rekrutacyjnym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Gołdapi, ul. Mazurska 25

–  pod  nr tel:  87 615 11 57, 87 615 28 77

 –  e-mail:  goldap@zdz.bialystok.pl

– strona internetowa:  https://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/209-wyzsze-kwalifikacje-lepsza-praca-kompleksowy-program-wsparcia-osob-po-30-roku-zycia.html

Comments are closed.