Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-otwarciem-przedszkoli

Comments are closed.