Wyróżnienia i pożegnania podczas ostatniej sesji Rady Powiatu

Ostatnia sesja Rady Powiatu miała uroczysty charakter. Najpierw starosta gołdapski Andrzej Ciołek został uhonorowany Statuetką Związku Powiatów Polskich za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Jednocześnie został mu przyznany tytuł Samorządowca 20-lecia.

Następnie pożegnano odchodzącą na emeryturę, nieocenioną Mirosławę Równą, dziękując jej za trud i poświęcenie z jakim przez wiele lat sprawowała stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.  W jej kierunku popłynęły ciepłe słowa, podziękowania oraz wyrazy uznania i wdzięczności. Starosta wraz z wicestarostą i przewodniczącym Rady Powiatu podziękowali pani dyrektor za wspaniałą, długoletnią współpracę i wręczyli jej pamiątkowy obraz.

 

 

    

Comments are closed.