Wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Centrum Nauki Kopernik

W dniu 17 stycznia 2018 roku wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był jednym z działań podjętych w ramach projektu „ Świat bez tajemnic” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014-2020.  W Koperniku uczniowie mieli do dyspozycji około 400 eksponatów, a także przestrzeń warsztatową Majsterni i Teatr Wysokich Napięć. Mieli również  możliwość skorzystania z zajęć w laboratoriach – biologicznym i fizycznym. W laboratorium  biologicznym wzięli udział w zajęciach pt. „Pokaż kotku, co masz w środku”. Dowiedzieli się tam, jak odbarwiać tkanki, obserwowali wypreparowane  narządy oraz obserwowali rozproszenie i odbicie światła.  W laboratorium fizycznym odbyły się zajęcia „Pod ciśnieniem”, podczas których  uczniowie dowiedzieli  się, jaką rolę ma powietrze w przemyśle, a także jak projektować, montować i sterować układami zasilanymi sprężonym powietrzem. Na koniec odwiedzili Planetarium oraz wystawę „Patrz: Ziemia”.

Wycieczka, to tylko jedno z działań podjętych w ramach projektu. Należy wspomnieć, że dzięki funduszom europejskim w placówce znajduje się bogato wyposażona pracownia matematyczno – przyrodnicza.  Odbywają się różnego rodzaju zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,  m.in. matematyczno -przyrodnicze, „Akadamia chemika”, z szycia, witrażu, stolarskie, rozwijające zdolności plastyczne – odlewy z gipsu, malowania na szkle. Uczniowie mogą również korzystać z zajęć z hipoterapii, na basenie, czy zajęć EEG Biofeedback. Ponadto wychowankowie korzystają z doradztwa zawodowego, a rodzice mają możliwość konsultacji z doradcą wychowawczym. Nauczyciele z kolei rozwijają swoje umiejętności  odbywając szkolenia, np. „Nowatorskie metody pracy z dzieckiem”, czy PECS.

Comments are closed.