Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 30 października 2015. Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.
Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 58 76 (Elżbieta Mierzyńska), 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.pl
Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia kandydata na stronie BIP Urzędu w zakładce Organizacje Pozarządowe/Rada Działalności Pożytku Publicznego:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego/

1_Tresc_ogloszenia_o_wyborach_ do_ RadyDPP 2_Karta_zgloszenia 3_Oswiadczenie_kandydata 4_Rekomendacja_dla_kandydata 5_Procedura_powolywania_czlonkow_ RadyDPP Ogloszenie_Marszalka_o_wyborze__do RadyDPP

 

Comments are closed.